MK Dolní Nětčice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Místní knihovna Dolní Nětčice je umístěna v budově Obecního úřadu uprostřed obce.

Pro veřejnost je otevřena:

Pátek 1600 - 1800hod

Možnost využití veřejného internetu také :

Úterý 1600 - 1800hod

Jako knihovnice zde pracuje paní Alena Králíková.

Čtenáři mají k dispozici stálý knihovní fond: 1496 svazků a výměnný fond: asi 240 svazků. Výměna knihovního fondu probíhá 3x ročně (mezi knihovnami střediska Všechovice).

Katalog je součástí střediskového katalogu a najdete jej na:

www.knihovnavsechovice.cz/katalog

 

Poslední výměna knižního fondu:  26. února 2019.

Seznam cirkulačních knih najdete zde v záložce "výměnný fond".

Přestěhování knihovny do nové budovy Obecního úřadu jsme uskutečnili 16. června, těsně před slavnostním otevřením 19. června 2009. Následně byla provedena revize knihovního fondu.